Juhana Moisander

Asuinpaikkakunta / Helsinki
Paikkakunnalta / Savonlinna
Syntmävuosi / 1977

Teokset ti-lassa on avaus tuleville teokselleni, joita esitän vuonna 2017. Itsenäisyyden juhlavuoden kynnyksellä  ilmapiiri ympärillämme on polarisoitunut. Ääripäät korostuvat ja karkaavat kauemmaksi toisistaan. Kuvat pelosta elävät voimakkaasti. Ne ankkuroituvat symboleihin, joita käytetään vääristyneiden tarkoitusperien levittämiseen. Teoksissani pyrin viemään pois niiden voiman.